Word Een deelgenoot In De Werkelijke Wereld

De basis van ervaren ligt niet in het ervaren van 'dingen'.

Aan de basis van ervaren ligt het ervaren van het Zijn Zelf, ofwel het Bewustzijn Zelf.

De zelfbewuste vreugde van bestaan is het fundamentele geschenk, het Goddelijke geschenk, het voortdurende geschenk, dat je geneigd bent te negeren.

Derhalve, om een waarlijk menselijk leven te leiden, moet je een deelgenoot worden in de werkelijke wereld van de altijd al bestaande Werkelijkheid.

Tenzij anders vermeld, komen alle citaten uit het boek Notice This, van Adi Da.