De Waarheid Over Wat Wij Zijn

Adi Da vatte zijn geschenk van de Waarheid samen in één enkele zin.

Zijn wens was dit geschenk aan ieder menselijk wezen te geven, zodat kennis van deze Waarheid de basis zou vormen voor ieder menselijk leven.

Hij wenste zelfs dat alle kinderen deze Waarheid zouden horen van heel jongs af aan, zodat het al vanaf het begin als richtsnoer zou kunnen dienen voor hun leven.

Hij zegt dat deze Waarheid het geval is “wat er ook maar opkomt”.

Met andere woorden, dit is de Waarheid, wat het lichaam ook ervaart, welke emoties zich ook voordoen, welke gedachten we ook hebben en wat er ook lijkt te gebeuren in de wereld.

En hij zegt ook dat deze Waarheid het geval is, zelfs als er op een gegeven moment geen lichamelijke ervaringen of emoties of gedachten zijn.

Deze Waarheid, zegt hij, is “altijd al het geval”.

Om deze Waarheid ten volste over te brengen, formuleert hij haar op twee verschillende manieren.

Wat er ook maar opkomt, of niet opkomt,
jij bent slechts Bewustzijn Zelf.

Wat er ook maar opkomt, of niet opkomt,
er bestaat slechts Bewustzijn Zelf.