Je Dit Realiseren Is Realisatie Zelf

Zelfs nu, wat er ook maar opkomt, ben jij Bewustzijn Zelf.

Niet het ego, niet het afgescheiden 'zelf', maar Bewustzijn Zelf.

Wat er ook maar opkomt, zelfs nu, ben jij Bewustzijn Zelf.

Dit is Absoluut Waar – en het is een manier om te zeggen wat er te Realiseren is.

Je dit Realiseren is Realisatie Zelf.