Jouw Werkelijke Toestand

Het lijkt of je te maken hebt met condities – in de wakende, dromende en slapende staat.

Geen van deze condities houdt echter stand – en derhalve kun je geen van deze condities zijn.

Jij bent datgene wat lijkt te veranderen in alle conditionele verschijningsvormen – jij bent Bewustzijn Zelf.

De volledige staat van waken komt op in Bewustzijn Zelf.

De volledige staat van dromen komt op in Bewustzijn Zelf.

De volledige staat van slapen komt op in Bewustzijn Zelf.

En wanneer enige conditie in een van deze drie staten – of (anders) wanneer een van deze staten zelf – voorbijgaat, is Bewustzijn Zelf wat blijft.

Bewustzijn Zelf verandert nooit.

Bewustzijn Zelf is altijd al het geval.