Het Gewaar Zijn Zelf Verandert Nooit

Wat er ook gebeurt met het lichaam-geest-'zelf' zo lang je leeft, jij bent altijd alleen maar gewaar.

Het gewaar zijn zelf verandert nooit.

Zelfs wanneer je je gewaar bent van veranderingen, verandert het gewaar zijn zelf nooit.

Er bestaan geen verschillende soorten gewaar zijn – verschillende kleuren of verschillende vormen ervan.

Gewaar zijn is eenvoudig en alleen maar gewaar zijn zelf.

Ongeacht wat er gebeurt in het lichaam-geest-complex*, het gewaar zijn is enkel eenvoudig gewaar van het proces van het lichaam-geest-complex – en gewaar zijn zelf is nooit onderhevig aan veranderingen.

Gewaar zijn zelf ondergaat geen veranderingen.

Gewaar zijn zelf observeert enkel en eenvoudig veranderingen.

Gewaar zijn zelf is de diepgaande zuivere getuige.

Wanneer je niet wezenlijk-intelligent bent in de momenten van verandering, identificeer je jezelf iedere keer als er een verandering optreedt, met de verandering.

"Ik ben dan die verandering" denk je en zeg je.

Als het lichaam lijdt denk en zeg je, "Ik ben aan het lijden."

Wanneer reactieve emoties opkomen, denk je en zeg je, "Ik ben kwaad, Ik ben verdrietig, Ik ben bang."

Datgene wat – in en als de Werkelijkheid Zelf – nooit verandert, veronderstelt, in zijn oppervlakkige alledaagse staat, dat het constant wordt veranderd en een verandering is.

Op het ene moment is het pijnlijk – op het andere moment voelt het goed.

Het alledaagse ego-denken identificeert constant het pure gewaar zijn (ofwel de diepgaande zuivere getuige) met de veranderingen die er randverschijnselen van zijn.

Als je gewaar zijn zelf inspecteert, als je je daarin diepgaand begeeft, zul je duidelijk waarnemen dat gewaar zijn zelf niet verandert, maar dat het (eenvoudig en alleen) de diepgaande zuivere getuige van verandering is.

* Het geheel van de vier functies waaruit de menselijke structuur en het menselijke proces is opgebouwd – lichaam, emotie, het denken en de ademhaling.