Avatar Adi Da Samraj


Avatar Adi Da Samraj

Adi Da staat bij duizenden mensen bekend als de Levende Aanwezigheid van Absolute Perfecte Liefde.

Volgens zijn eigen bekentenis was het zijn liefde en compassie voor iedereen, die zijn geboorte en zijn leven op aarde teweeg hebben gebracht.

Het doel van zijn leven was de Waarheid volledig te openbaren aan iedereen en de mensen te laten zien hoe te leven in Waarheid.

Adi Da leefde een uitermate bijzonder mensenleven van 1939 tot 2008.

Desalniettemin is zijn ware identiteit paradoxaal genoeg, niet dat van een menselijk wezen.

Hij is de Eeuwige Aanwezigheid van Liefde en Geluk, die zich een tijdlang in menselijke gedaante manifesteerde.

Hij was en is de Kracht van het Ontwaken – het Ontwaken uit lijden en problemen, tot het diepste Geluk en uit illusie en gebondenheid tot de hartbrekende Vrijheid.