Vrije Liefde-Gelukzaligheid van Zijn

Bewustzijn Zelf is niet een effect (of een resultaat) van enige conditionele gebeurtenis (of enig vertoon van conditionele gebeurtenissen).

Het bestaan van Bewustzijn Zelf op zich is niet afhankelijk van enige conditie (of enige uiting van condities).

Bewustzijn Zelf is het essentiële inherente kenmerk – ofwel het meest primaire, onherleidbare, inherent Spirituele (of Liefde-Gelukzalige), Transcendentale, intrinsiek egoloze en zelf-evident Goddelijke Element – van het Zijn (Zelf), of van het Bestaan (Zelf), of van de Werkelijkheid (Zelf).

Wanneer condities zich voordoen of veranderen of voorbijgaan in het aangezicht van Bewustzijn, blijft Bewustzijn Zelf altijd dezelfde Vrije Liefde-Gelukzaligheid van het Zijn.

Uit The Dawn Horse Testament door Adi Da