Deze Boodschap Behoort Aan Iedereen
Te Worden Gegeven

Het zou voor iedereen goed zijn als hen de basis van deze boodschap zou worden gegeven van kinds af aan.

Eenvoudig dit: Wat er ook maar opkomt of niet opkomt, jij bent alleen maar Bewustzijn Zelf.

Dat behoort de basiscommunicatie van de gehele mensheid aan al hun toekomstige kinderen te zijn.

En, dan, wat de mensen daarna ook doen, wat ze ook ervaren, zullen ze weten dat dit het geval is, dat dit de Werkelijkheid is en dat dit de grote zaak is die Gerealiseerd moet worden.

*

Deze boodschap behoort ieder levend wezen gegeven te worden, zonder kosten of enige soort verplichting.

Het behoort aan iedereen bekend gemaakt te worden, al was het maar als een verbale communicatie.

Het Realiseren van de Waarheid van deze verbale communicatie vereist een beduidend proces.

*

Wat iemand daar mee wil doen is een individuele keuze.

Maar deze fundamentele informatie – al is het maar in de vorm van enkel deze woorden, wat ze ook maar op enig moment voor iemand kunnen betekenen – behoort niemand onthouden te worden.

Het behoort een algemene basisgeschenk aan de mensheid te zijn.

Wat iemand Er ook van wil maken, deze Boodschap behoort, op zijn minst aan iedereen gegeven te worden, zonder enige belemmering door welke toestand in de wereld dan ook.

*

Ik wil dat iedereen dit weet.

Ik wil dat iedereen dit hoort.

Het is eenvoudig een geschenk.

Dit besef – en alles wat daaruit voortkomt, alles wat ermee geassocieerd is – behoort het fundament te zijn van de toekomstige menselijke cultuur.

Dit begrijpen behoort het onontkenbaar ware fundament voor de toekomstige cultuur van de mensheid te zijn.

the end